Het Zalkerbos

[Door Willem Hofman]

Mocht je in het voorjaar een beetje genoeg hebben van die grootse vangsten (jazeker, dat komt voor!), breng dan een bezoekje aan het Zalkerbos, dat in het voorjaar op z’n mooist is. Het is zo ongeveer de enige mooie plek die niet door een natuurorganisatie beheerd wordt, maar gewoon, door de gemeente Kampen. Een oud, soortenrijk, klein hardhoutooibosje op twee stroomruggen met Iepen en op de lagere gedeelten Es en Els.

Het mooiste is toch naar beneden te kijken: Blauwe Druifjes, gewone Vogelmelk, Slangenlook en andere bijzondere planten als Holwortel, Sneeuwklokjes en reusachtige Paardenstaarten.

Echte specialisten komen ook later in het jaar om de zeldzame mossen op de afgezaagde stobben te bestuderen. Dan bloeit ook, op de noordelijkste groeiplaats van ons land, de Wilde Bosrank en zijn de bosranden met sluiers van bloemen bedekt. In de winter vormen de talloze zaaddozen  opnieuw een sluier van zilver. Ėėn zaadje bereikte zo’n vijftien jaar geleden mijn tuin in’s- Heerenbroek, die dus toen de noordelijkste groeiplaats vormde, maar ik heb haar weggehaald: te veel, te groot…  

Willem Hofman is ‘s-Heerenbroeker hengelaar, natuurliefhebber en IJsselkenner. Dit stuk werd als kader gepubliceerd in bij het stuk De IJssel, Nederlands mooiste rivier dat verscheen in de winter van 2010 in het tijdschrift De Nederlandse Vliegvisser.

Vogels

[Door Willem Hofman]

Tijdens de ‘Grote Vergiftiging’ waren de uiterwaarden nog voornamelijk grasland met veel broedende weidevogels. ‘Door het verdwijnen van weiden en de vele ‘natuurwaardenontwikkelingen’ is hun aantal afgenomen, maar de ontstane ruigten bieden wel andere soorten een kans. Zo’n tien jaar geleden hoorde ik in juni al het vèrdragende gerasp van de kwartelkoning: Crex Crex. Eerst: hier ben ik, kom! Daarna: hier ben ik, blijf weg! Honderden keren per nacht. Met buurman Willem hoorde ik vorig jaar nog drie mannetjes om het hardst krassen. Ook hoor je hier en daar s’nachts het merkwaardige ‘zweepslagje’ van het Porceleinhoen.

Gelukkig is er overdag ook veel te beleven. De kans dat je een Grote Zilverreiger tegenkomt is groot en ook de Lepelaar heeft de IJssel gevonden en broedde onlangs bij Wijhe. Jazeker, er zijn ook Aalscholvers, maar de oplettende hengelaar zal ook Brilduikers kunnen zien op de enige plek in ons land waar ze broeden. Regelmatig flitst een IJsvogel langs en duikt de Zwarte Stern niet tevergeefs. Tegenover het Veerhuis in ‘s –Heerenbroek zie je tegenwoordig oeverzwaluwen de (afgekalfde) wal induiken.

Ondanks het verminderen van grasland zijn de Grauwe Ganzen bijna ontelbaar en ook de Canadese Ganzen en Brandganzen breiden zich sterk uit. In de winter komen daar nog de Kolganzen bij en een groot aantal steltlopers en veel soorten eenden. Je komt ogen en oren te kort!

Willem Hofman is ‘s-Heerenbroeker hengelaar, natuurliefhebber en IJsselkenner. Dit stuk werd als kader gepubliceerd in bij het stuk De IJssel, Nederlands mooiste rivier dat verscheen in de winter van 2010 in het tijdschrift De Nederlandse Vliegvisser.